Bij het kopen van een huis loop je altijd het risico op verborgen gebreken. Hierbij bedoelen we niet de zichtbare gebreken die bij een bezichtiging geconstateerd kunnen worden, maar de gebreken die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan houtworm, asbest of een niet-zichtbare lekkage die later opnieuw schade aanricht. In het geval van verborgen gebreken is altijd de vraag in hoeverre de verkoper verantwoordelijk is én wat de plichten van de koper zijn. Simpel gezegd zijn gebreken die met het blote oog zichtbaar waren nooit de verantwoordelijkheid van de verkoper. Dit had door een oplettende koper namelijk zelf gezien kunnen worden. Voor verborgen gebreken kan de verkoper echter wel aansprakelijk zijn. Maar ook dat is lang niet altijd het geval.

Wanneer spreken we van verborgen gebreken?

Wat verborgen gebreken precies zijn is nog lang niet bij iedereen duidelijk. Sommige mensen spreken van verborgen gebreken als ze na aankoop van een huis plotseling ontdekken dat er iets mankeert aan het huis. Maar wanneer dit gebrek al zichtbaar was, maar simpelweg niet was opgevallen, dan zal dit alsnog niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen. Zij het dat dit zichtbaar was en hier dus ook de verkoopprijs op is afgestemd.

Over het algemeen mag u bij de koop van een woning verwachten dat deze aan de wensen voldoet. Een huis mag hierbij wel over gebreken beschikken, maar deze moesten al zichtbaar zijn tijdens de verkoop en eventueel ook behandeld zijn bij een eindgesprek met de verkoper. Een koper mag altijd verwachten dat de fundering van het huis sterk is en dat het huis niet op vervuilde grond staan. Indien er niet aan deze acceptabele wensen kan worden voldaan en dit ook niet van tevoren is verteld door de verkopende partij, dan spreken we van verborgen gebreken die mogelijk op de verkoper kunnen worden verhaald.

Plichten van de koper

Het is in de meeste gevallen niet gemakkelijk om aan te tonen wie er verantwoordelijk is voor de gebreken en of de verkopende partij inderdaad een vergoeding moet geven voor de kosten die gemaakt zullen worden om het gebrek op te lossen. Niet alleen de verkoper heeft enkele plichten tijdens de verkoop, ook de koper.

Zo zal van u als koper worden verwacht dat u de nodige onderzoek doet naar de staat van het huis. En zo nodig eventueel de hulp van een bouwkundig expert inschakelt. Indien de koper aan zijn of haar onderzoeksplicht heeft voldaan en de verkopende partij verdere gebreken niet heeft gemeld, dan kunnen zij juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die daardoor is ontstaan.

Indien de verkopende partij op de hoogte is van een mogelijk gebrek aan de woning, dan is hij verplicht om dit te melden. Hierbij gaat het natuurlijk niet om de kleine en meestal zichtbare gebreken, maar over de dingen die ‘normaal gebruik’ van de woning in de weg kunnen staan. Doet hij dit niet, dan is de verkopende partij juridisch gezien verantwoordelijk voor de schade die het niet melden van dit gebrek de koper op zal leveren.

Kijk voor meer informatie over verborgen gebreken op de website van de Woning jurist.