aanbouwDe woorden serre, aanbouw en uitbouw worden vrijwel altijd door elkaar gebruikt. Toch hebben ze verschillende betekenissen en is belangrijk indien u van plan bent Dat u het verschil weet indien u van plan bent een aanbouw of uitbouw te gaan plaatsen.

Een aanbouw

Men spreekt over een serre aanbouw indien het deel dat bijgebouwd wordt geen open verbinding heeft met de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een garage dat tegen de woning is aangebouwd, maar dat niet met een open verbinding vanuit de woning bereikt kan worden.

Een uitbouw

Men spreekt over een serre uitbouw indien het deel dat bijgebouwd wordt een open verbinding heeft met de woning. De leefruimte van de woning wordt als het ware uitgebreid, het aangebouwde deel is eigenlijk versmolten met de woning.

Waarom is dit belangrijk?

Alle wetten en regeltjes met betrekking tot het bouwen en verbouwen zijn in Nederland vastgelegd in het bouwbesluit. De regelgeving met betrekking tot een aanbouw is anders dan die met betrekking tot een uitbouw. Het is dus erg belangrijk dat u het verschil weet zodat u aan de vereisten kunt voldoen.

Tot slot

Een serre kan dus zowel een aanbouw als een uitbouw zijn. Is de serre een apart deel, dan spreekt men over een serre aanbouw. Staat de serre in verbinding met de woning dan spreekt men over een serre uitbouw. Dient de serre als een aanbouw, en is er dus geen verbijsterend te dan zijn de eisen in het bouwbesluit minder zwaar. Gaat het daadwerkelijk om een uitbouw en wordt er geleefd in deze ruimte dan gelden er aanvullende regels, en moet de uitbouw voldoen aan het bouwbesluit.