schilderenEen monumentaal pand: erg mooi, maar ook een uitdaging. Het kan lastig zijn om het pand in goede conditie te houden. Er zijn verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden wanneer het tijd is om je monumentale pand te schilderen. In deze blog lees je hier meer over.

Regels bij het schilderen

Monumenten hebben een beschermde status, dit houdt in dat je niet zomaar een kwast kan pakken en je monument of monumentale pand mag overschilderen. Dit geldt vaak voor zowel de buitenkant als voor de binnenkant van het pand. De gemeente kan meer informatie verschaffen over waar een vergunning voor nodig is en wat je zonder vergunning mag doen.

Het financiële plaatje

Normaal schilderwerk aan het monumentale pand hoeft niet meer te kosten dan schilderwerk aan een regulier pand. Bij monumentale schilderingen is de kans groot dat hier meer kosten aan verbonden zijn.

Er zijn verschillende fondsen en subsidies die financieel kunnen ondersteunen bij de kosten voor het onderhoud. Onder andere het restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunen monumentaal onderhoud. Daarnaast kun je in aanmerking komen voor de instandhoudingssubsidie van de overheid.

Is het monumentale pand in particulier bezit? Dan komt het niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. Het is wel mogelijk dat er via bijvoorbeeld het Restauratiefonds een financiële tegemoetkoming geregeld kan worden.

 

Stap voor stap

Bij het schilderen en restaureren van monumentale gebouwen is het van belang dat zoveel mogelijk behouden blijft. Voordat je daadwerkelijk aan gaat passen, is het slim om je af te vragen of de aanpassingen noodzakelijk zijn.

Ook kun je van tevoren bekijken of je aan de hand van de oude verflagen iets te weten kunt komen over de geschiedenis. Sommige schildersbedrijven, zoals Schildersbedrijf Bosch en Nagelhout kunnen je hierbij helpen.

Schildersbedrijf Bosch en Nagelhout heeft ervaring met monumentaal schilderwerk. Zij helpen bij elke stap. Zo stellen zij een technisch rapport op met daarin het plan van aanpak, maar adviseren zij ook over de regelgeving en hoe je een financiële tegemoetkoming kan regelen.

Tot slot is het van belang om het schilderwerk bij te houden en regelmatig te laten verzorgen, om te voorkomen dat achterstallig onderhoud het monument aantast.